Uppgifter

Uppgiftshanteraren är en lätthanterad app för att organisera uppgifter, to-dos och checklistor (t.ex. köplistor).
För varje uppgift kan du definiera prioritet, deadline, känslighet och listan (kategori) som uppgiften ska indelas i.

  • Du kan skapa ett valfritt antal uppgiftslistor och checklistor.
  • Filtrera uppgifter efter vald lista (eller visa samtliga, med undantag av checklistor).
  • Sortera uppgifterna enligt prioritet, förfallodatum, arbetslista eller ämne.

Varje enskild uppgiftspost krypteras separat med ett slumpmässigt nyckelord innan det sparas. Olika uppgifter lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för nyfikna att komma åt dina data.

Dessutom kan särskilt känsliga uppgifter markeras som "privata" och försvinner från skärmen med en knapptryckning (eller automatiskt om appen inte har använts i några minuter), de kommer inte heller att visas i listan . För att visa dem igen måste du ange PIN-koden eller (vid fel PIN-kod) huvudlösenordet.

Skärmbilder

Listvy

Uppgifter

Checklista (köplista)

Lägg till/redigera