Anteckningar och textdokument

Varje form av text, formaterad eller inte, kan skapas och sparas i denna modul. Formaterad text sparas i HTML-format. HTML-dokument kan kopieras direkt, till exempel från en webbsida eller ett ordbehandlingsdokument och klistras in i denna modul (OBS: bilderna sparas inte direkt, bara länkar till externa filer på nätet). Det finns ingen gräns för antalet anteckningar som kan sparas.

Varje enskilt dokument är krypterat med ett slumpmässigt nyckelord innan det sparas. Olika noteringar lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för inkräktare att läsa dina data.

Dessutom kan särskilt känsliga anteckningar eller dokument markeras som "privata" och kommer att försvinna från skärmen med en knapptryckning (eller automatiskt om appen inte har använts i några minuter), inte heller kommer de att visas i listan. För att visa dem igen måste du ange PIN-koden eller (vid fel PIN-kod) huvudlösenordet.

Kategorier och grupper

Du kan skapa ett valfritt antal kategorier i tillägg till standardkategorin "Ospecificerat". Lista alla textdokument eller bara de som tillhör en kategori.

Textsökning

Förutom den allmänna sökfunktionen som letar i hela databasen finns det en lokal funktion för textsökning i det valda dokumentet.

Skärmbilder

Listvy


Lägg till/redigera