Bokföring

Bokföringsavsnittet är ett enkelt redovisningsprogram för att hålla reda på dina intäkter och utgifter för ett eller fler konton, och beräkna balansen för olika konton. Varje transaktion krypteras separat.

Konton

Du kan skapa så många konton som du behöver. Ett standard "Huvudkonto" är förinstallerat. Efter val av kontot kan du lägga till transaktioner.

Transaktioner

För varje transaktion anges, förutom beloppet och beskrivningen, kategorin (t.ex. mat, fritid...), betalningssättet (kontanter, banköverföring, kreditkort ...), affärspartnern och en anteckning. Dessutom kan transaktionen klassas som "privat" (dvs särskilt känslig, se nedan).

Saldo

Balansräkningen präsenterar i separata kolumner summor för inkomst, utgifter och saldo, detaljerad för varje kategori, och filtreras för valfri tidsram och valfritt betalningssätt.

Datasäkerhet

Varje transaktion krypteras separat med ett slumpmässigt nyckelord innan den sparas. Olika transaktioner lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för inkräktare att komma åt dina data.

"Privata" transaktioner

Mycket känsliga transaktioner (de som är märkta som "privata") försvinner från skärmen med en knapptryckning. Detsamma kommer att hända i saldoräkningen: kolumner som visar kumulativa värden för "privata" transaktioner kommer att döljas. För att visa dem igen måste du ange PIN-koden eller (efter en fel PIN-kod) huvudlösenordet.

Exportera data

Både listan över transaktioner och balansräkningen kan exporteras till CSV-filer. Dessa kan importeras till kalkylbladsprogram som MS Excel.

Skärmbilder

Transaktioner

- samtliga transaktioner

- privata transaktioner dolda

Saldoräkning

- samtliga transaktioner
- privata transaktioner dolda

Lägg till/redigera