Filhantering

Den här modulen gör det möjligt att kryptera och spara filer med maximal säkerhet. Ddet gäller alla filer (dokument, bilder, osv.) upp till en filstorlek på 20 Mb.

Mappar

De krypterade filerna lagras inte i din databas utan i en mapp som du definierar i "Inställningar". Varje mapp på din hårddisk är lämplig, men en molntjänstmapp (som Dropbox, Google Drive eller OneDrive) skulle möjliggöra tillgång till filerna från alla dina enheter.

De krypterade filerna är organiserade som i alla hierarkiska mappsystem. Antalet undermappar är godtyckligt.

Datasäkerhet

Varje enskild fil är krypterad med ett engångslösenord (OTP) som består av slumpmässiga tecken och använder en certifierad algoritm med hög säkerhet (AES).

Originalfilerna raderas inte automatiskt efter kryptering. Du blir uttryckligen frågad om du vill ta bort den ursprungliga filen. Att eliminera filen innebär att den inte enbart raderas, utan att den skrivs över flera gånger med slumpmässiga tecken, innan den raderas. Därför finns det inget sätt att återställa dem.
Utan OTP kommer ingen att kunna dekryptera de krypterade filerna. Detta OTP lagras i sin tur i din databas efter kryptering med ett lösenord som består av slumpmässiga tecken och är slumpmässigt utvalt från tiotusentals lösenord, samtliga unika för din databas. Detta gör det praktiskt taget omöjligt för någon att komma åt dina filer utan att känna till ditt huvudlösenord. Därför betonas återigen vikten av att välja ett verkligt säkert och svårgissat huvudlösenord.

Hela filhanteringsmodulen anses vara speciellt känslig, precis som dagboken och modulen för känsliga data (lösenord, bankinformation, osv.), och försvinner därför automatiskt från skärmen om appen inte har använts på några minuter. För att visa modulen igen måste du ange PIN-koden eller (efter att du har angett fel PIN-kod) huvudlösenordet.

Operationer med krypterade filer

  • Visa en fil: den valda filen dekrypteras den i en temporär mapp och den dekrypterade filen visas på skärmen. Den mappen skannas kontinuerligt flera gånger i minuten, och alla dekrypterade filer, som inte längre används, raderas radikalt.
  • Redigera en fil (t.ex. en Word-fil): Filen dekrypteras och kopieras till en arbetsmapp. När filen stängs efter redigering krypteras den igen och återställs till den ursprungliga mappen för krzpterade filer. Slutligen raderas den okrypterade arbetskopian.
  • Spara en fil: vid behov kan du spara en fil i läsbar form efter dekryptering.
  • Radera en fil: radera en fil innebär att dess krypterade version inte bara raderas, utan att den helt förstörs genom upprepad överskrivning. Filen kan aldrig mera återställas.

Screenshot