Dagbok

Dagboken är platsen där du sparar dina mest intima tankar, minnen och upplevelser. Varje daglig notering lagras var för sig, helt otillgänglig för nyfikna ögon.

Dagbokmodulen accepterar formaterad text. Du kan kopiera text från en webbsida eller en ordbehandlare och klistra in den i dagboken. I den nuvarande versionen sparas bilderna inte direkt, utan som URL-länk till externa bildfiler.

Datasäkerhet

Varje dagsnotering krypteras med ett slumpmässigt sökord innan det sparas. Olika poster lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för inkräktare att komma åt dina data.

Hela dagboksmodulen klassas standardmässigt som speciellt känslig ("privat") och kommer att försvinna från skärmen med en knapptryckning (eller automatiskt om appen inte har använts i några minuter). För att visa dagboken igen måste du ange PIN-koden eller (vid fel PIN-kod) huvudlösenordet.

Olika dagböcker

Du kan skapa ytterligare dagböcker utöver den förinstallerade "Huvuddagboken".

Skärmbilder

Datumval


Visa-Redigera