Kontakter

I det här avsnittet kan du spara och organisera alla dina kontakter. De som använder vanliga kontaktlistor och applikationer, tillgängliga för stationära datorer och mobila enheter, kommer inte att märka någon större skillnad när de byter till Cryptobase.

Skillnaden ligger unter ytan: varje enskild kontakt krypteras med ett slumpmässigt nyckelord innan det lagras i databasfilen. Olika kontakter lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för inkräktare att läsa dina data.

Dessutom kan särskilt känsliga kontakter skyddas ytterligare (se nedan).

Kategorier och grupper

Du kan skapa ett antal kategorier utöver standardkategorin "Ospecificerad". Lista alla kontakter eller bara de som tillhör en kategori.

Kontakter

Det finns ingen gräns för antalet kontakter som kan sparas. Du kan också importera dina kontakter från Gmail eller Outlook.

"Privata" kontakter

Dessutom kan särskilt känsliga kontakter markeras som "privata" och försvinner från skärmen med en knapptryckning (eller automatiskt om appen inte har använts i några minuter). För att visa dem igen måste du ange PIN-koden eller (efter en fel PIN) huvudlösenordet.

Skärmdumpar

Listvy

Lägg till/redigera kontakt