Konfidentiella uppgifter

Modulen "Konfidentiella data" garanterar ett säkert förvar för din känsligaste data, t.ex. bankkonton, kreditkortsuppgifter, lösenord, webbåtkomst, e-postkonton eller annan viktig information du behöver komma ihåg.

Kategorier

Data grupperas i huvudkategorier och sekundära kategorier.
Fem standard huvudkategorier är fördefinierade. Varje huvudkategori har en serie fördefinierade sekundära kategorier.

Huvudkategorier Sekundära kategorier
Ekonomi Bankkonton, Online Banking, Kreditkort, ATM / PIN / Bankomat
Internet Webinloggning, E-postkonton, Internetleverantör, FTP
Produkter E-handel, Serienummer, Programvarulicenser, SIM-kort
Personligt Dokument / Data, Medlemskap
Diverse Försäkring, Övrigt

Både huvud- och sekundärkategorierna är fullständigt anpassningsbara (lägg till, byt namn på eller ta bort kategorier).

Poster

Varje post består av upp till 10 nyckel-värde-par (t.ex. Bank: Nordea; Kontonummer: 123456789) och en valfri anteckning.
När en ny post skapas anges standard etiketter (nycklar) för motsvarande sekundär kategori, men alla detaljer kan ändras (modifieras, läggas till, ignoreras eller raderas).

Datasäkerhet

Varje enskild post krypteras med ett slumpmässigt nyckelord innan den sparas. Olika poster lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för inkräktare att komma åt dina data.

Hela modulen anses vara "privat" (speciellt känslig) och kommer att försvinna från skärmen med en knapptryckning (eller automatiskt om appen inte har använts i några minuter). För att visa det igen måste du ange PIN-koden eller (efter en felaktigt ingiven PIN) huvudlösenordet.

Skärmbilder