Kalender

Kalendermodulen liknar och används som de flesta kalender-appar tillgängliga för datorer eller mobila enheter.

Den skiljer sig dock från dessa genom att varje enskild händelse krypteras med ett slumpmässigt nyckelord innan den skrivs till lagringsmediet. Olika händelser lagras med olika nyckelord. Det gör det praktiskt taget omöjligt för inkräktare att använda dina data.

Dessutom kan särskilt känsliga händelser markeras som "privata" och försvinner från skärmen med en knapptryckning (eller automatiskt om appen inte har använts i några minuter). För att visa dem igen måste du ange PIN-koden eller (vid fel PIN-kod) huvudlösenordet.

De flesta grundläggande kalenderfunktionerna är tillgängliga. Mer avancerade funktioner (t ex bilagor, bilder osv) har med hänsyn till dekrypteringshastighet och databasstorlek t v utelämnats och kommer att implementeras i kommande versioner.

Kalendrar

Du kan skapa ytterligare kalendrar utöver standardkalendern och tilldela varje kalender en annan färg för att skilja händelserna när alla kalendrar visas samtidigt. Du kan också välja att visa enbart en kalender.

Händelser

Planera engångs- eller återkommande händelser som varar en viss tid eller hela dagen. Händelserna antar kalenderns standardfärg, men en händelses färg kan ändras om så önskas.

Påminnelse

Du kan lägga till en påminnelse för varje händelse. Naturligtvis kommer påminnelsen att avisera dig med en ospecifik text, utan att avslöja det verkliga innehållet i händelsen när det visas som popup-meddelande på skärmen.

Vyer

  • Agenda (10-dagars listvy)
  • Dag
  • Arbetsdagar (5 dagar)
  • Vecka (7 dagar)
  • Månad

Skärmbilder

Veckovy


Månadsvy


Agenda